Estado da auga en Maceda

Tras coñecer os resultados das analíticas levadas a cabo o luns día 25, queremos comunicar a veciñanza que se detectaron altos niveis de aluminio en dous puntos da vila de Maceda. Estamos solucinando a incidencia e agardando aos resultados de outras analíticas para contrastar os resultados e saber se esa incidencia está solucionada.
A intención do Concello de Maceda en ningún momento é alarmar a poboación, senón facer que esta sexa coñecedora da situación e prever futuros problemas.

Salir de la versión móvil