Iniciados os traballos de mellora dos pavimentos na travesía de Maceda

Nota de prensa literal enviada pola Xunta

Curiosamente fan esta referencia «A Xunta foi solucionando todos os problemas que xurdiron durante a execución dos traballos previstos na OU-104» na que non indican a CHAPUZA nos calculos feitos polos tecnicos da Xunta polo que houbo que quitar as tubaxes por poñelas demasiado pequenas, o que obrigou a voltar a abrir, e por suposto derramar toda esa tubaxe nova pero con pouca seccion instalada, o que encareceu a obra.

«A Xunta inicia os traballos de mellora dos pavimentos na travesía de Maceda

A Xunta comezou hoxe os traballos de mellora dos pavimentos na travesía de Maceda, tal e como estaba previsto, unha vez que en días pasados se rematou a renovación integral das conducións de abastecemento, saneamento e pluviais, de titularidade municipal.

Esta intervención supón un investimento da Xunta de 1,4 M€.

Inicialmente estaba deseñada como de acondicionamento do firme, pero ampliouse para substituír e renovar todos os servizos urbanos no ámbito de actuación.

Desde xeito, o desenvolvemento das obras de acondicionamento da travesía de Maceda, na estrada OU-104, viuse condicionado polas deficiencias nas conducións municipais situadas baixo o pavimento, que fixeron necesario renovar esas tubaxes, asumindo a Xunta o aumento do orzamento, a pesar de ser competencia municipal.

A Xunta foi solucionando todos os problemas que xurdiron durante a execución dos traballos previstos na OU-104, dispoñendo tanto os recursos técnicos como financeiros necesarios, ante a falta de capacidade do Concello de asumilos.

Unha vez finalizada a intervención na travesía de Maceda, a nivel global, non só se acadará unha mellora de pavimentos e da accesibilidade na estrada OU-104 ao seu paso polo municipio, senón que se terán renovado todos os servizos urbanos neste treito.»

Salir de la versión móvil