¡¡¡COMUNICADO SOBRE AS OBRAS EN MACEDA!!!

Dende o equipo de Goberno quérese informar a todos os veciños e veciñas do progreso nas obras da rúa Aureleano Ferreiro.

O pasado venres 22 de marzo, produciuse unha reunión entre a Xunta de Galicia, a plataforma Maceda un ano de fochancas e persoal do Concello. Tras esta reunión, entre outros temas xa informados pola propia plataforma, chegouse ao acordo de buscar un acabado que non fose o formigón para a zona das Canteiras e para o tramo entre o cruce da Avenida dos Milagres e o Bar 2000, intentando así atopar unha solución que convencese a todas as partes.

O luns día 25 de marzo na zona das Canteiras comézase a colocar bordillo de formigón, o cal rompía completamente co pactado na reunión do venres anterior. Por esta razón, a alcaldía decide parar esta parte da obra ata poder sentarse de novo coa Axencia Galega de Infraestruturas e poder buscar a mellor solución para estes dous tramos.

O pasado mércores día 3 de abril, xuntámonos en Ourense coa Xefa Territorial, co Director de Obra, co Director da Axencia Galega de Infraestruturas e coa Secretaria Territorial da Xunta en Ourense. Nesta xuntanza chegouse ao acordo de rematar as beirarrúas con losetas hidráulicas e bordillo de pedra, co que conseguiremos ter unha rúa máis integrada na identidade da vila de Maceda que coa solución presentada anteriormente do formigón desactivado. Este acabado xa o podemos atopar noutras zonas como a Rúa Cardeal Quiroga, O Reconco ou a Avenida dos Milagres na zona do Eroski. Na zona dende o bar Castillo ata o Bar 2000 teremos acera de pedra do país. Así mesmo, manteranse o maior número de ocos posibles para o aparcamento ou carga e descarga de vehículos en todas as zonas nas que a medida de beirarrúas e zona de roda-dura o permita, segundo a normativa vixente da Axencia Galega de Infraestruturas. Non haberá aparcamento de longa estancia polo que se está a traballar en zonas alternativas con esta finalidade.

Facer fincapé en que para chegar a este acordo, que vemos como máis positivo que o presentado pola AXI anteriormente, tivemos que traballar para convencer a Xunta de Galicia e conseguir que cambiase o seu criterio e que aceptase facer un aumento do presuposto para levar a cabo esta opción.

Hordescón continúa traballando nas canalizacións de iluminación pública, telefonía e baixa tensión, coa idea de ir pechando as beirarrúas segundo vaia sendo posible. Lembramos tamén que a previsión da Axencia Galega de Infraestruturas é que a obra se remate no prazo de 6 meses.

Salir de la versión móvil