En Maceda CHARLA INFORMATIVA SOBRE: NOVA PAC 2023-2027

NOVA PAC 2023-2027
DATA: 23-marzo de 2023.
HORA: 11:00 de mañá.
POÑENTES: Persoal Técnico do FOGGA de Ourense.
LUGAR: Maceda
LOCAL: Salón de actos do Concello de Maceda.
TEMAS A TRATAR:
-REQUISITOS DOS SOLICITANTES
-CONVERSIÓN AOS NOVOS DEREITOS DE PAGO
-ECORÉXIMES DE PASTOS
-AXUDAS AGROAMBIENTAIS GANDEIRAS E PRODUCIÓN ECOLÓXICA
-OUTROS SECTORES: APICULTURA, CASTIÑEIROS E CULTIVOS
-CULTIVOS LEÑOSOS SOSTIBLES
-PEQUENAS EXPLOTACIÓNS SOSTIBLES
ORGANIZA: Oficina Agraria Comarcal de Maceda. Oac.seca.maceda@xunta.gal
Servizo provincial do FOGGA de Ourense. fogga.ourense@xunta.gal

Salir de la versión móvil